Politica privind cursurile

Politica de protectie a datelor cu caracter personal in cadrul cursurilor

Aplicabil din: 01.06.2018

Introducere

Aceasta politica explica ce informatii colecteaza FOCUS DEVELOPMENT in cadrul derularii cursurilor cu privire la persoanele naturale, pentru ce scop si ce facem cu aceste informatii.

Scop

Politica de protectie a datelor cu carcater personal in cadrul cursurilor se aplica la nivelul intregii organizatii in scopul asigurarii legalitatii si a unui cadru unitar de gestionare a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu carcater personal in cadrul cursurilor vizeaza scopuri de prestare de servicii de training precum si de creare a unei comunitati a cursantilor.

Informatii colectate si procesate:

In cadrul cursurilor culegem si prelucram date cu caracter pesonal ce fac parte din urmatoarele categorii:

Date de identificare: date necesare in vederea ofertarii

Date de contact: date necesare pentru realizarea de comunicari si derularea campaniilor de promovare

Date financiare: date necesare in vederea derularii activitatilor comerciale specifice (plati etc.).

Alte date cu caracter personal: date necesare in vederea targetarii continutului cursurilor ca urmare a faptului ca produsele si serviciile companiei sunt corelate cu aspectele unice ce caracterizeaza o anumita persoana din punct de vedere social, financiar etc.

Datele colectate fac parte din sistemul de evidenta a datelor din cadrul FOCUS DEVELOPMENT.

Utilizarea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal colectate se utilizeaza strict pentru scopul mentionat si in conditiile comunicate in mod transparent, respectiv in scop de livrare a cursurilor si gestionare a unei comunitati a cursantilor.

Partajarea datelor cu caracter personal:

In vederea realizarii obiectului contractului si scopurilor mentionate in prezenta politica, FOCUS DEVELOPMENT partajeaza datele persoanelor vizate cu alte persoane juridice, dupa cum urmeaza:

  • FIRMA X (sucursala din Romania a firmei din TEXAS) pentru realizarea operatiunilor de ……
  • FIRMA Y (firma din SUA) – pentru realizarea operatiunilor de …..

In afara acestor situatii, pot avea loc operatiuni de partajare a datelor cu carcater personal prin subcontractare in vederea realizarii unor activitati impuse prin lege (ex: contabilitate, arhivare) sau pentru realizarea unui interes legitim al FOCUS DEVELOPMENT (ex: gestionarea comunicatii).

In aceste cazuri, persoanele fizice sau juridice in cauza actioneaza ca persoane imputernicite de catre FOCUS DEVELOPENT pentru realizarea scopurilor propuse.

In totate situatiile, FOCUS DEVELOPMENT va impune acestor persoane aceleasi obligatii si standarde in privinta datelor cu caracter personal si va lua masurile rezonabile necesare (inclusiv auditarea acestora) pentru a se asigura ca aceste obligatii si standarde sunt respectate.

Date privind consimtamantul persoanelor vizate:

Orice prelucrare a acestor date de catre FOCUS DEVELOPMENT in alt scop decat cel mentionat si orice partajare a acestor date realizata in alte conditii decat cele mentionate se va face numai dupa obtinerea unui acord prealabil din partea persoanei vizate. sau in urma procedurii de notificare in cazurile speciale mentionate prin lege.

In toate situatiile culegerea si prelucrarea datelor se va face cu respectarea legislatiei si principiilor mentionate in prezenta politica, GDPR si alte acte normative aplicabile.

Drepturile persoanelor vizate:

Drepturile persoanelor vizate sunt cuprinse in Politica Generala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal.

CONSIMTAMANT

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul cursurilor

Subsemnatul                                                             , identiticat cu                    , seria                     , numarul                                    , avand domiciliul in                                                                                                                                          , si adresa de corespondenta in                                                                                                                                                         , declar ca am luat la cunostinta de Politica Generala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal si de Politica de protectie a datelor cu carcater personal in cadrul cursurilor din cadrul FOCUS DEVELOPMENT SRL si imi exprim acordul pentru prelucrarea datelor mele personale, dupa cum urmeaza:

ConsimtamantItemSemnatura
□ DA       □ NUFolosirea datelor in scopul livrarii cursurilor si activitatilor presupuse de acestea
□ DA       □ NUIncluderea datelor personale in lista de newsletter a FOCUS DEVELOPMENT
□ DA       □ NUIncluderea datelor personale in cadrul platformelor destinate comunicatii cursantilor
□ DA       □ NUIncluderea datelor personale in sistemul de evidenta al FOCUS DEVELOPMENT, inclusiv in sisteme de tip CRM, arhivare etc

Data:                               

Semnatura:                      

0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul tău este golÎnapoi la cumpărături