Politica privind workshopurile

Politica de protectie a datelor cu caracter personal in cadrul workshopurilor

Aplicabil din: 01.06.2018

Introducere

Aceasta politica explica ce informatii colecteaza FOCUS DEVELOPMENT cu privire la persoanele naturale, pentru ce scop si ce facem cu aceste informatii. De asemenea, prezenta politica explica si alte elemente importante precum drepturile persoanei vizate, datele de contact ale DPO etc.

Scop

Politica de protectie a datelor cu carcater personal in cadrul workshopurilor se aplica la nivelul intregii organizatii in scopul asigurarii legalitatii si a unui cadru unitar de gestionare a datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu carcater personal in cadrul workshopurilor vizeaza scopuri de marketing si vanzari, respectiv de atragere de noi cursanti si derulare de campanii specifice de promovare in mediul online si offline.

Informatii colectate si procesate:

In cadrul workshopurilor culegem si prelucram date cu caracter pesonal ce fac parte din urmatoarele categorii:

Date de identificare: date necesare in vederea ofertarii

Date de contact: date necesare pentru realizarea de comunicari si derularea campaniilor de promovare

Alte date cu caracter personal: date necesare in vederea targetarii mesajelor ca urmare a faptului ca produsele si serviciile companiei sunt corelate cu aspectele unice ce caracterizeaza o anumita persoana din punct de vedere social, financiar etc.

Datele colectate fac parte din sistemul de evidenta a datelor din cadrul FOCUS DEVELOPMENT.

Utilizarea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal colectate se utilizeaza strict pentru scopul mentionat si in conditiile comunicate in mod transparent, respectiv in scop de marketing si vanzari (ofertare si targetare mesaje de promovare).

Partajarea datelor cu caracter personal:

FOCUS DEVELOPMENT nu partajeaza datele persoanelor vizate cu alte persoane fizice sau juridice cu exceptia cazurilor in care acest lucru este necesar in cadrul contractarii unor servicii necesare derularii activitatii (ex: Data Protection Officer, mentenanta IT) si numai daca acest lucru este absolut necesar. In aceste cazuri, persoanele fizice sau juridice in cauza actioneaza ca persoane imputernicite de catre FOCUS DEVELOPENT pentru realizarea scopurilor propuse.

In totate situatiile, FOCUS DEVELOPMENT va impune acestor persoane aceleasi obligatii si standarde in privinta datelor cu caracter personal si va lua masurile rezonabile necesare (inclusiv auditarea acestora) pentru a se asigura ca aceste obligatii si standarde sunt respectate.

Date privind consimtamantul persoanelor vizate:

Orice prelucrare a acestor date de catre FOCUS DEVELOPMENT in alt scop decat cel mentionat si orice partajare a acestor date realizata in alte conditii decat cele mentionate se va face numai dupa obtinerea unui acord prealabil din partea persoanei vizate. sau in urma procedurii de notificare in cazurile speciale mentionate prin lege.

In toate situatiile culegerea si prelucrarea datelor se va face cu respectarea legislatiei si principiilor mentionate in prezenta politica, GDPR si alte acte normative aplicabile.

Drepturile persoanelor vizate:

Drepturile persoanelor vizate sunt cuprinse in Politica Generala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal.

CONSIMTAMANT

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul workshopurilor

Subsemnatul                                                             , identiticat cu                    , seria                     , numarul                                    , avand domiciliul in                                                                                                                                          , si adresa de corespondenta in                                                                                                                                                         , declar ca am luat la cunostinta de Politica Generala de Protectie a Datelor cu Caracter Personal si de Politica de protectie a datelor cu carcater personal in cadrul workshopurilor din cadrul FOCUS DEVELOPMENT SRL si imi exprim acordul pentru prelucrarea datelor mele personale, dupa cum urmeaza:

ConsimtamantItemSemnatura
□ DA       □ NUFolosirea datelor in scopul ofertarii de cursuri si alte produse/servicii asociate
□ DA       □ NUIncluderea datelor personal in lista de newsletter a FOCUS DEVELOPMENT
□ DA       □ NUIncluderea datelor personale in sistemul de evidenta al FOCUS DEVELOPMENT, inclusiv in sisteme de tip CRM

Data:                               

Semnatura:                      

0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul tău este golÎnapoi la cumpărături